Bangkokhospitalpluakdaeng

ศูนย์และการบริการ

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง เปิดให้บริการทุกวันโดยมีแผนกฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ แรกเกิดขึ้นไป

มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ให้การตรวจรักษา เช่น อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร , เวชศาสตร์ฉุกเฉิน , เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว…

ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง เปิดให้บริการทุกวันโดยมีแผนกฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ แรกเกิดขึ้นไป

พันธกิจ

ให้การบริการผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง เน้นการดูแลรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมตามมาตรฐาน

เข็มมุ่ง

ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลเครือ BRH Network

เรื่องราวใหม่

ข่าวและกิจกรรมล่าสุดของโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง

Q&A

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง

แผนกผู้ป่วยนอก OPD โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง เปิดบริการถึงเวลา 19.30 น. 

ตามกำหนดการสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ วันที่ 1 มกราคม 2567 สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทางเพจโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง หรือ ติดต่อเบอร์ 033 221 339 ขอบคุณค่ะ

โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง รับประกัน ได้แก่ ไทยประกันชีวิต ทั้งของกลุ่ม และบุคคล

สอบถามเพื่อเช็คสิทธิก่อนเข้ารับบริการโทร 033 221 339 ขอบคุณค่ะ

สำหรับผู้ที่ซื้อโปรแกรมสามารถ Walk in เข้ารับบริการทุกวัน ณ ศูนย์สุขภาพสตรี เปิดบริการเวลา 8.00 – 19.30 น. หรือโทรสอบถามคิวได้ที่เบอร์ 033 221 339 ขอบคุณค่ะ

สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป ราคา 550 บาท และสำหรับผู้ที่มีอายุ 6 เดือน – 15 ปี ราคา 790 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 033 221 391 ขอบคุณค่ะ

สำหรับแพ็จเกจคลอดบุตร ยังไม่รวมกับราคาฝากครรภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 033 221 391 ขอบคุณค่ะ

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจหาเชื้อเอชไพโลไรจำเป็นต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม ก่อนการตรวจอย่างน้อย 4 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.033 221 339 ขอบคุณค่ะ

Scroll to Top